Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρία μπορεί να μεταβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε εταιρίες ή ατομικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα προκειμένου οι τελευταίες να της παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες, άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης εφόσον ο Χρήστης συγκατατίθεται ρητώς στη διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στα αρχεία προς τους παραπάνω αναφερόμενους αποδέκτες. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία εγγυάται την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων κατά τη διαδικασία διαβίβασης και μεταφοράς τους που μπορεί να λάβει χώρα.


Οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, καθώς και διόρθωσης, διαγραφής ή/και προβολής αντιρρήσεων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό ο Χρήστης μπορεί να αποστείλει e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: kigo@otenet.gr


H Εταιρία έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Επιπλέον, εγγυάται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, ωστόσο μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές προσωπικά δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.


Ο Χρήστης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και καταλληλότητα των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιεί στην Εταιρία.


Η Εταιρία παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες και σε όσους διενεργούν αγορές μέσω του ιστοτόπου www.ekigo.gr να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει προς αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή διά του τηλεφώνου. Η Εταιρία δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία, δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.